Til forsiden

Velkommen til
Ejerforeningen Lindevang 7EÆ, 2630 Taastrup

Udskriv dette indhold Mindre tekst Større tekst

Cykeloprydning afsluttet    (20-06-2021)

Vi har nu gennemført cykeloprydning i foreningens cykelstativer. Skulle din cykel mod forventning være inddraget, kontakt da venligst bestyrelsen via mail lindevang7eae@gmail.com eller via ejerforeningens postkasse snarest.

Inddragne cykler vil blive videregivet til Projekt Fønix den 21/7 eller snarest derefter.


Tilslutning til TV-netværk    (22-10-2018)

Årsagen til at omlægge fra YouSee TV til Boxer TV var som bekendt ny lovgivning, hvorefter det ikke længere var økonomisk forsvarligt at distribuere ukodede betalingskanaler i vort TV-netværk.

Mulighed for fritagelse
Ovenstående lovgivning muliggør, at du kan fritages for tilslutning til og betaling for fælles TV-signaler.
Det beløb, som du kan fritages for, er Copydan-afgifterne.

Forudsætningen for at blive fritaget er, at du udfylder, underskriver og afleverer denne blanket til kontoret.

CopyDan-afgifter
CopyDan-afgiften for de ukodede public-service kanaler forventes at udgøre ca. kr. 300 pr. år pr. tilsluttet pr. 1. januar i året.

CopyDan-afgifter opkræves af VerdensTV for et helt kalenderår ad gangen.
Udgiften viderefaktureres som et årligt éngangsbeløb til de tilsluttede pr. 1. januar i året, når regning fra VerdensTV modtages.

Plombering og/eller kontrol
Plombering og/eller kontrol af plomberede antennestik foretages så vidt muligt 1 gang årligt - typisk i januar måned.
Du må ikke foretage indgreb i lejlighedens antennestik uanset, om det er plomberet eller ej.


Skimmelsvampe    (14-02-2012)

Vi får jævnligt henvendelser omkring skimmelsvampe i lejlighederne. Dette link fortæller lidt om hvad DU kan/skal gøre, når/hvis du oplever problemet.

Du kan også tage en test og læse mere på skimmel.dk.

  E/F Lindevang 7EÆ, Lindevangshusene 98 kld., 2630 Taastrup. Bankkonto: 5021 175558-7.