Til forsiden

Velkommen til
Ejerforeningen Lindevang 7EÆ, 2630 Taastrup

Udskriv dette indhold Mindre tekst Større tekst

Dato for afholdelse af den ordinære generalforsamling    (23-08-2020)

Til orientering så forventes det at den ordinære generalforsamling finder sted mandag den 28/9/2020. Bestyrelsen er i gang med at planlægge generalforsamlingen med forbehold for at coronaen ikke lukker Tåstrup ned.

Der er booket et større lokale på Borgerskolen, hvor vi har mulighed for at holde afstandskrav på 1 meter.
Bestyrelsen sørger for rigeligt med håndsprit og god afstand mellem de fremmødte.

Dramasalen, Borgerskolen, med indkørsel fra Magdavænget.


Ny affaldsordning pr. 1.1.2021    (11-05-2020)

HTK har fundet frem til, at vi skal have 28 containere i stedet for de nuværende 12 containere i vore dagrenovationsskure.

Der forventes dermed, at affaldsmængden i vor bebyggelse stiger med hele 32% fra den 31.12.2020 til 1.1.2021. Der ses ingen forklaring på denne voldsomme stigning i affaldsmængderne ud over, at HTK finder det urimeligt fremover at forlange, at vi hver især bringer affald, som ikke kan betegnes som dagrenovation, ned i storskraldhuset.

F.eks. finder HTK det urimeligt at lave centrale lokale opsamlingspladser for f.eks. metal.
Samtidig kan beboere i etageejendomme i HTK's optik uden problemer skelne mellem metal og metal og mellem pap og pap, herunder hvilket metal og pap, der skal afleveres her og der.

Vi håber selvfølgeligt, at dette er korrekt, selvom vi forventer en del udfordringer på området. Der forventes at modtage udførlige vejledninger på området.

Udgiftmæssigt forventes mindst en fordobling af udgifterne til renovation. Dertil kommer naturligvis omkostninger til ombygning af skraldeskure, som fremover nærmest skal have karaktér af haller.

Det bliver spændende at følge den videre udvikling i føljetonen.


Ny affaldsordning pr. 1.1.2021    (05-03-2020)

Vi skal til at sortere vort affald yderligere fra den 1.1.2021.

Kommunens oplæg er, at vi i stedet for de nuværende 12 affaldscontainere skal have 24 containere.
Det er ikke alle containere, som er lige store. Kapaciteten, som vi skal have pr. affaldstype er ikke fastlagt endnu.

Vi forventer at kunne fremlægge mere konkrete planer senest ved næste generalforsamling.


Tilslutning til TV-netværk    (22-10-2018)

Årsagen til at omlægge fra YouSee TV til Boxer TV var som bekendt ny lovgivning, hvorefter det ikke længere var økonomisk forsvarligt at distribuere ukodede betalingskanaler i vort TV-netværk.

Mulighed for fritagelse
Ovenstående lovgivning muliggør, at du kan fritages for tilslutning til og betaling for fælles TV-signaler.
Det beløb, som du kan fritages for, er Copydan-afgifterne.

Forudsætningen for at blive fritaget er, at du udfylder, underskriver og afleverer denne blanket til kontoret.

CopyDan-afgifter
CopyDan-afgiften for de ukodede public-service kanaler forventes at udgøre ca. kr. 300 pr. år pr. tilsluttet pr. 1. januar i året.

CopyDan-afgifter opkræves af VerdensTV for et helt kalenderår ad gangen.
Udgiften viderefaktureres som et årligt éngangsbeløb til de tilsluttede pr. 1. januar i året, når regning fra VerdensTV modtages.

Plombering og/eller kontrol
Plombering og/eller kontrol af plomberede antennestik foretages så vidt muligt 1 gang årligt - typisk i januar måned.
Du må ikke foretage indgreb i lejlighedens antennestik uanset, om det er plomberet eller ej.


Skimmelsvampe    (14-02-2012)

Vi får jævnligt henvendelser omkring skimmelsvampe i lejlighederne. Dette link fortæller lidt om hvad DU kan/skal gøre, når/hvis du oplever problemet.

Du kan også tage en test og læse mere på skimmel.dk.

  E/F Lindevang 7EÆ, Lindevangshusene 98 kld., 2630 Taastrup. Bankkonto: 5021 175558-7.