Til forsiden

Velkommen til
Ejerforeningen Lindevang 7EÆ, 2630 Taastrup

Udskriv dette indhold Mindre tekst Større tekst

Ny affaldssortering    (19-12-2020)

Det er aftalt med Høje Tåstrup Kommune (HTK), at vi først starter op på ny affaldsordning, når det sidste arbejde er på plads omkring skraldeskurene.

Vi skal have lagt nogle fliser omkring de 3 skure ved 82, 98 og 100 og sat noget mere lys op.
Brolæggeren forventes at komme i løbet af januar måned.

Når vi har meldt ud til HTK, at vi er klar, så vil de nye containere blive leveret til vore affaldsskure.
Samtidigt forventer vi, at der bliver der afleveret nogle startpakker til jer.

Disse startpakker skulle, efter det oplyste, indeholde sorteringsvejledning, sorteringsnet, og klistermærkeark til indendørssortering. Derudover kommer specielle poser til madaffald.

Vi ved, at I har set frem til, at vi kan starte op den 1. januar 2021. Denne deadline bliver dog IKKE mulig at overholde.

Det glæder os at kunne meddele, at selvom der bliver lidt forsinkelse med opstarten, så skulle vi gerne komme stærkt igen i det nye år og være klar i løbet af første kvartal af 2021.


Tilslutning til TV-netværk    (22-10-2018)

Årsagen til at omlægge fra YouSee TV til Boxer TV var som bekendt ny lovgivning, hvorefter det ikke længere var økonomisk forsvarligt at distribuere ukodede betalingskanaler i vort TV-netværk.

Mulighed for fritagelse
Ovenstående lovgivning muliggør, at du kan fritages for tilslutning til og betaling for fælles TV-signaler.
Det beløb, som du kan fritages for, er Copydan-afgifterne.

Forudsætningen for at blive fritaget er, at du udfylder, underskriver og afleverer denne blanket til kontoret.

CopyDan-afgifter
CopyDan-afgiften for de ukodede public-service kanaler forventes at udgøre ca. kr. 300 pr. år pr. tilsluttet pr. 1. januar i året.

CopyDan-afgifter opkræves af VerdensTV for et helt kalenderår ad gangen.
Udgiften viderefaktureres som et årligt éngangsbeløb til de tilsluttede pr. 1. januar i året, når regning fra VerdensTV modtages.

Plombering og/eller kontrol
Plombering og/eller kontrol af plomberede antennestik foretages så vidt muligt 1 gang årligt - typisk i januar måned.
Du må ikke foretage indgreb i lejlighedens antennestik uanset, om det er plomberet eller ej.


Skimmelsvampe    (14-02-2012)

Vi får jævnligt henvendelser omkring skimmelsvampe i lejlighederne. Dette link fortæller lidt om hvad DU kan/skal gøre, når/hvis du oplever problemet.

Du kan også tage en test og læse mere på skimmel.dk.

  E/F Lindevang 7EÆ, Lindevangshusene 98 kld., 2630 Taastrup. Bankkonto: 5021 175558-7.