Til forsiden

Velkommen til
Ejerforeningen Lindevang 7EÆ, 2630 Taastrup

Udskriv dette indhold Mindre tekst Større tekst


Forord til foreningens regelsæt

Fortalen i Jyske Lov af 1241 uddyber, hvorfor der i ethvert samfund er behov for love og regler, og hvorfor disse skal være almengyldige.

Den starter således:

"Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov.
Men ingen lov er jævngod at følge som sandheden, men hvor man er i tvivl om, hvad der er sandhed, der skal loven vise sandheden.

Var der ikke lov i landet, da havde den mest, som kunne tilegne sig mest.

Derfor skal loven gøres efter alles tarv, at retsindige og fredsommelige og sagesløse kan nyde deres fred, og uretfærdige og onde kan ræddes for det, der er skrevet i loven og derfor ikke tør fuldbyrde den ondskab, som de har i sinde.
Det er også rigtigt, dersom nogen ikke af frygt for Gud og kærlighed til retten kan lokkes til det gode, at frygten for øvrigheden og landets straffelov da kan hindre dem i at gøre ilde og straffe dem, hvis de gør det."

Oversat betyder det:

"Egoistisk adfærd skal tøjres gennem regler af hensyn til fællesskabets tarv. Sanktioner er naturligt forbundet med regler."

Overordnet er foreningens regelsæt begrundet i beskyttelsen af fællesskabets tarv:

"Hvor et medlems foretagsomhed har indvirkning på foreningens fællesinstallationer/-arealer og/eller forringer et andet medlems ejendom, enten direkte i form af skader på eller risiko for skader på ejendommen eller indirekte ved ændringer i bebyggelsens fremtræden eller gennem generende adfærd, der er det fornuftigt at have klare regler, som foreningen kan henholde sig til."

Medlemmers pligter overfor fællesskabet:

  • at orientere sig om det gældende regelsæt via den tilgængelige fællesinformation
  • at efterleve det gældende regelsæt
  • at udvise fornøden hensyn til øvrige beboere, hvor normal social adfærd foreskriver dette

Medlemmer, der undlader at efterleve foreningens regelsæt, efterspørger derved individuel instruktion/service, som afregnes efter gældende takst.

Bestyrelsen skal opfordre alle medlemmer og øvrige beboere til at sætte sig ind i foreningens regelsæt.

  E/F Lindevang 7EÆ, Lindevangshusene 98 kld., 2630 Taastrup. Bankkonto: 5021 175558-7.